logo MIJC

De Muider IJsclub “Eendracht” is een vereniging die zich de volgende activiteiten ten doel stelt:

  • het openstellen van een natuurijsbaan in Muiden
  • het organiseren van de Muiderslotloop

De vereniging telt ruim 360 leden die een ieder tenminste € 5 per jaar bijdragen om deze activiteiten mogelijk te maken.

Het bestuur bestaat momenteel (2 januari 2019) uit de volgende leden:

Voorzitter : Gerrit Ruiter  
Secretaris : Luit Kuiper  
Penningmeester : Margot Eras  
Leden : Ayla Blum  
    Ed Lefeber  
    Arjan Kouwenhoven  
    Michiel Koekkoek (ledenadministratie)
contact
    Han Buitenweg
       

Leave a Reply