Historie

Op den 4de Februari 1914 word te Muiden eene vereeniging opgericht met de naam van Muider IJsclub”Eendracht”.

Zo begon het.

Het was in de mobilisatietijd 1914-1918 dat er te Muiden militairen waren gelegerd. Met hen schaatste de Muiderbevolking op de Vecht, de kasteelgracht en de Veste. Men hield hardrijderij-wedstrijden en de prijzen werden betaald uit de opbrengst van intekenlijsten die men de bevolking aanbood.

De heer  Bouvy, een fervent schaatser, polste een aantal stadsgenoten en hij nam het initiatief om een ijsclub op te richten. De bespreking was in Café Vechtzicht en zo postitief  dat men besloot een oprichtingsvergadering te houden op 4 februari 1914 en de bevolking van Muiden uit te nodigen om zich als lid aan te melden. 82 personen gaven zich op.

Januari 1936 ging de lang gekoesterde wens in vervulling. Een landijsbaan beneden, ten westen van de Westzeedijk. Helaas werd de landijsbaan gevorderd in 1939 door de militairen om daar de barakken neer te zetten tijdens de mobilisatie.

Op 3 maart 1963 werden op de Vest achter het Muiderslot onder toezicht van de KNSB de Nationale Schaatskampioenschappen gehouden, georganiseerd door de Muider IJsclub.

Het  begon als een zomertraining, maar werd een evenement. In 1986 de eerste vrijdag van de maand September werd de Muiderslotloop voor het eerst gehouden. Een 10km lange rekreatieloop met begin en eindpunt het Muiderslot.

In 1996 organiseerde de MYC Eendracht voor het eerst, en tot nu toe helaas ook voor het laatst,  “De Pampustocht”. Het IJselmeer tussen Pampus en het Pen-eiland was dichtgevroren en op 6 januari 1996 trotseerden ruim 800 rijders de koude wind, of zoals de krant de Gooi en Eemlander schreef: Het Reinier Paping gevoel bij Pampus. Helaas is het daarna niet meer zo koud geweest dat het IJselmeer voldoende was dichtgevroren om de tocht te houden.

Wij van de MYC Eendracht hopen op strenge winters zodat het trainingsveld van de voetbalvereniging onder water gezet kan worden, dicht kan vriezen om er weer een gezellige ijsbaan van te kunnen maken.