logo MIJC

De Muider IJsclub “Eendracht” is een vereniging die zich de volgende activiteiten ten doel stelt:

  • het openstellen van een natuurijsbaan in Muiden
  • het organiseren van de Muiderslotloop
  • het organiseren van de Pampustoertocht

De vereniging telt ruim 400 leden die een ieder tenminste € 5 per jaar bijdragen om deze activiteiten mogelijk te maken.

Het bestuur bestaat momenteel (27 september 2016) uit de volgende leden:

Voorzitter : Gerrit Ruiter  contact
Secretaris : Luit Kuiper  contact
Penningmeester : Margot Eras  contact
Leden : Ayla Blum
Gerard Demmers
Ed Lefeber
Arjan Kouwenhoven
Han Buitenweg
Michiel Koekkoek (ledenadministratie) contact